Kőszegi Margit

                                                  115 éve született
                                                  KŐSZEGI MARGIT
                                                        Életútja: 

Született: 1902 március 11-én Máramarosszigeten

1920-ban végzett a zilahi Weselényi Kollégiumban

1-1 évig volt a kolozsvári egyetem orvosi, illetve jogi fakultásának hallgatója

Izsó Miklós, a kolozsvári Magyar Színház rendezője fedezte fel 

Első szerepe: 1924 – Frasquita – Bizet: Carmen c. operájában

Janovics Jenő biztatására és irányításával kezd prózai szerepekben is fellépni.

1925-ben Szentgyörgyi Istvánnal együtt lépett fel Tóth Ede: A falu rossza  c. darabban, Finum Rózsi szerepében

1930-1933 között Vígh Ernő társulatával az erdélyi városokban és falvakban játszott

1933 – 1946 között  a Kolozsvári  Thália, illetve Nemzeti Színház tagja volt

1946-tól a marosvásárhelyi Székely Színház alapítótagja.

1957-ben Kőszegi Margitot - Érdemes Művész címmel tüntették ki.

1975-ben Kőszegi Margit 50 éves színházi pályafutását díszelőadással ünnepelte a színház, melyet Lohinszky Loránd rendezett. 

Utolsó szerepe: özv. Szunyogné – Gárdonyi Géza: A bor, -1980.V.11.

Énekesnő korában együtt szerepelt Traian Grozăvescuval, Borellivel, Jadlower Hermannal, Szentgyörgyi Istvánnal. Tóth Eleknek, Laczkó Arankának, Csóka Józsefnek, Réthely Ödönnek, Neményi Lilinek volt pályatársa. Együtt játszott Beregi Oszkárral, Poór Lilivel, Rajnay Gáborral, Bajor Gizivel és a század magyar színjátszás majd minden jelentős alakjával.

AZ OPERETTŐL VASSZA ZSELEZNOVÁIG

1924. május 27-én új énekesnő mutatkozott be a kolozsvári Magyar Színház egyik Carmen előadásán. Csillogó szemű, csinos, mutatós leány volt. Még kissé bizonytalanul mozgott a színpadon, de szép, világosan csengő hangja megnyerte a közönséget. Többször is függöny elé hívták. Az elismerő tapsok nemcsak jól sikerült Fraskita alakításának szóltak, hanem az ismeretlen énekesnő lényéből áradó természetes bájnak, amelyet még vonzóbbá tett a színpadi festéken átütő pír: az elfogódottság színpompája.

Voltak, akik az egykori orvostanhallgatónőt ismerték fel benne. Mások a kolozsvári járásbíróság tisztviselőnőjét, aki néhány héttel ezelőtt még mint "mezei diák" jogi pályára készült. Bródy Miklós, a színház nagytekintélyű karnagya annak örvendett, hogy sikerült új, tehetséges énekesnővel kiegészítenie az operaegyüttest. Izsó Miklós, a kiváló rendező büszke volt arra, hogy ez alkalommal sem tévedett, nem hiába buzdította, készítette elő első szereplésre felfedezettjét, Kőszegi Margitot.

Hogy nem maradt meg az operáénekesnői pályán, azt elsősorban Janovics Jenőnek, egykori igazgatójának köszönheti, aki bár elismerte énekesnői képességeit, figyelmeztette színjátszó- felkészültségének hiányosságaira és ragaszkodott nemcsak ahhoz, hogy színpadon kívül is rendszeresen foglalkozzanak játéktechnikai képzésével, de a kisebb és nagyobb opera-feladatok mellett különböző színdarabokban is bízzanak reá apró szerepeket. Így történhetett meg, hogy mialatt a Carmenben, a Rigolettóban, a  Mignonban, az Álarcosbálban fontos szerepeket énekelt (Fraskita, Gilda, Philhin, Oszkár stb.), operettekben, népszínművekben, prózai darabokban egészen jelentéktelen feladatokat kapott. A fontot és jelentéktelen szerepek váltakozása ellen gyakran lázadozott magában, annál is inkább, mivel ez a kettősség akkor sem szűnt meg, amikor színjátszó képességeinek gyors fejlődésére a halhatatlan emlékű Szentgyörgyi István felfigyelt, és azt kívánta, hogy a Falu rosszában reá osszák Finum Rózsi szerepét… Évtizedek távlatából visszaemlékezve, Kőszegi Margit hálásan gondol Janovics Jenő következetes szigorára; hiszen a kiváló színigazgató e vélt "sérelem" útján kényszerítette reá, hogy énektudásához megszerezze a nélkülözhetetlen játéktudást is.

Az operát, operettet, népszínműveket, prózát váltakozva játszó kolozsvári együttes műsorán, a gazdasági viszonyok rohamos romlása következtében, az opera egyre inkább a háttérbe szorult, s mind több teret követelt az operett. A repertoár ilyen alakulásával Kőszegi Margitra is egyre több operett-szerepet osztottak, s rövid idő elteltével már nem annyira mint operaénekesnőt, hanem inkább mint kiváló népszínmű- és operettszínésznőt tartottak számon.

Operett-szerepeire emlékezve, elég he itt jellemzésül néhány Lehár, Offenbach, Kacsóh-Pongrácz, Schubert, Millöcker és Csajkovszkij zenéjére írott művet említünk meg. A Cigányszerelemben Ilonát, a Mosoly országában Lizát, a Szép Heléna címszerepét, a János vitéz királykisasszonyát, a Három a kislányban Médit, a Boszorkányvárban Coralliét, a Diadalmas asszony címszerepét alakította, míg a népszínmű-szerepek közül a Piros bugyellárisban Török birónét, a Toloncban Angyal Liszkát, A cigányban Rózsit, A borban Esztert, a Sári bíróban a birónét.

Az 1930-33-as évek kivételével, első színrelépésétől 1946. október 10-ig a kolozsvári színjátszás szolgálatában állt. A közbeeső, csaknem három éves "vidéki intermezzo" nem ártott művészetének. Emberismerete gazdagodott, élettapasztalatai elmélyültek és a gyakori vándorlósokból adódó nehézségek arra késztették, hogy minél jobban érvényesítse színészi leleményességét. A jelmezek, díszletek, korlátozott világítási lehetőségek akkoriban nem voltak alkalmasak arra, hogy alátámasszák a színész játékát, gazdagítsák, emeljék az előadás színvonalát. Ezek a mostoha körülmények arra ösztönözték Kőszegit, hogy egyre jobban elmélyülő játékkal, egyre élethűbb emberábrázolással pótolják a gyakran hiányos külső hatásokat.

A vidéki intermezzo alatt ismerte meg férjét, a kitűnő megjelenésű, szép hangú bonvivánt, Boroszki Oszkárt.  Együtt a Szibillben léptek fel először. Margit a címszerepet játszotta, Oszkár a nagyherceget. Közös színpadi sikerek, az első házasévek szép emlékei feledtették a vándor évek nehézségei.  (…)

Aztán hazakerült Kolozsvárra.  Rengeteg szerepet játszott.  Úgyszólván állandóan a színpadon volt. A közönség pedig nagyon szerette.  Egy alkalommal, amikor előadás után kimerülten konflisba ült, diákok, mesterlegények, hóstáti parasztlegények kifogták a lovat s éljenezve, ünnepelve vitték végig a városon, húzták hazáig a kocsiját.  (...)

Amikor 1946. október l0-én, férjével együtt, az ország egyik legfiatalabb együtteséhez, az Állami Székely Színházhoz szerződött, úgy látszott, továbbra is mint operettek és népszínművek kedvelt színésznője fog részt venni a színház munkájában.  (...)

Gorkij műveinek műsorra tűzése adta meg a lehetőséget Kőszeginek, hogy igazi művészegyéniségét érvényre juttassa. Az Éjjeli menedékhely Vaszilisszájában már mint a múlt kötöttségeitől felszabadult, legjobb művészi adottságait fegyelmezetten érvényesíteni tudó színésznő lép a közönség elé.  A Kispolgárokban mint Akulina, majd a Jegor Bulicsovban, mint Apátnő az új színjátszás egész fegyverzetét veti harcba - teljes sikerrel - a gorkiji jellemek ábrázolásában, hogy aztán a Vassza Zseleznova címszerepében  számolhasson be művészi újjászületésének nagyszerű betetőzéséről.  A közönség és a komoly szakemberek előtt nem kétséges, hogy Kőszegi Margit mint Vassza Zseleznova a realista jellemábrázolás csúcspontjára érkezett (…)”

KEMÉNY JÁNOS 

(Igaz Szó szépirodalmi folyóirat, 1960, július. 7.sz. VIII.évf., részlet)

 

KŐSZEGI MARGIT SZEREPEI A MAROSVÁSÁRHELYI SZÍNPADON


CECILE, tanárnő - Paul Laurent: Szerelmes diákok, rendező: Andrási Márton,bemutató: 1946. XI. 14., 

Kőszegi Margit és Szabó Ernő szerződött tagok első fellépésével

MUSKÁTNÉ-  Molnár Ferenc: Liliom,  Bemutató: 1946.XII.2.CIPRA, cigányasszony -  Johann Strauss: A cigánybáró, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1946.XII.10.

DR. SCHÖN TONI -  Eisemann Mihály: Egy csók és más semmi, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1946.XII.23. 

LEFEBRENÉ - Eisemann Mihály: Fekete Péter,  rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947.I.11. 

IGAZGATÓNŐ -  Mihail Sebastian: Névtelen csillag, rendező: Lantos Béla, bemutató: 1947. II. 14. 

FINUM RÓZSI, menyecske - Tóth Ede: A falu rossza, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. II. 19. 

BEATRIX -  Heltai Jenő: A néma levente, rendező: Szabó Ernő,  bemutató: 1947. II. 27. 

MARISKA - Békeffy István: Janika, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. III. 14.

MIRA-  Kováts Dezső: Egyiptomi legenda,  rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. III. 21.

VIKTÓRIA -Losonczy Dezső: Egyetlen éjszakára, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. III. 28. 

ÖZV. SZIKSZAYNÉ- Fényes Szabolcs: Vén diófa, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. IV.15.

MÁRIA IVANOVNA - Leonid Rachmanov: Viharos alkonyat, rendező: Szabó Ernő, Tompa Miklós, bemutató: 1947. V. 7.

TSCHÖLLNÉ ASSZONY- Franz Schubert melódiáiból összeállította Henrich Berté: Három a kislány, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. V. 11.

MAUD OCKERIDGE, írónő - John Boynton Priestley: Veszélyes kanyar,  rendező: Delly Ferenc bemutató: 1947. V. 18.

GÁTHYNÉ -  Fényes Szabolcs: Az utolsó Verebély lány, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. V. 24. 

LILIEN-  Carlo de Fries: Ilyenek a férfiak,  rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. VI. 1. 

ASSZISZTENSNŐ - Márai Sándor: Kaland, rendező: Tompa Miklós, Szabó Ernő, bemutató: 1947. VI. 6. 

PARKER JENNINGS-NÉ -Sommerset Maugham: Fenség, fizetek!, rendező: Szabó Ernő bemutató: 1947. VII. 3.

A NEMZETES ASSZONY-  Kálmán Imre: Az obsitos, rendező: Borovszky Oszkár, bemutató: 1947. VII. 16.

JOLÁN - Vaszary Gábor: Bubus, rendező: Andrási Márton, bemutató: 1947. VII. 24. 

SYBIL BIRLING -  John Boynton  Priestley: Váratlan vendég (A rendőrfelügyelő), rendező: Delly Ferenc,  bemutató: 1947. X. 24.

KLEMENTINA -  Eisemann Mihály: Vadvirág, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. XI. 12. 

RICHENAUNÉ - John Knittel: Via Mala, rendező: Delly Ferenc, bemutató: 1947. XI. 24. 

LINA - Komjáthy Károly: Harapós férj, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. XII. 12.

ESZTER, özvegyasszony - Gárdonyi Géza: A bor, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. XII. 19.

MÓNIKA - Gyöngy Pál: Három ember a hóban,  rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1947. XII. 30.

VASZILISZA KARPOVNA - Maxim Gorkij: Éjjeli menedékhely, rendező: Szabó Ernő,bemutató: 1948. I. 13.

MISSIS JACOBS - EVGENIJ PETROV:  A béke szigete, rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1948. III.2. 

BÍRÓNÉ - Móricz Zsigmond: Sári bíró, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1948.III.17. 

BELLA CHARLES, a Langdon ház néger házvezetőnője -  James Gow – Arnaud d’Usseau: Mélyek a gyökerek,  rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1948.IV. 3.

NAGYSÁD -  Tomcsa Sándor: Nagy dolog kicsiben, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1948. IV. 22. 

OLGA PETROVNA - A. Skvarkin: Ifjúság, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1948. XI. 2. 

MATILD - Herman Heyermans: Remény, rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1948. XII. 8. 

FJOLKA - P. Karatigin: Az elcserélt kabát (3 JÁTÉK), rendező: Szabó Ernő, bemutató: 

1949. I. 27.

MELANIA, apátnő - Maxim Gorkij: Jegor Bulicsov és a többiek, rendező: Szabó Ernő, Delly Ferenc, bemutató: 1949.III.16.

PERNELLE ASSZONY - J. B. P. Molière: Tartuffe, rendező: Szabó Ernő, Tompa Miklós, bemutató: 1949.IV. 14.                

VÉNASSZONY- Móricz Zsigmond: Úri muri,  rendező: Tompa Miklós, Szabó Ernő, bemutató: 1949. V. 8.

A TANYÁSGAZDA FELESÉGE - Arkadi Grigulis: Agyag és porcelán, rendező: Tompa Miklós, Szabó Ernő, Delly Ferenc, bemutató: 1949.XI. 6. 

AKULINA - Maxim Gorkij: Kispolgárok, rendező: Tompa Miklós, Szabó Ernő, Kovács György, Delly Ferenc, bemutató: 1949. XII. 21. 

KAPITOLINA PETROVNA - Szergej Mihalkov: A vörös nyakkendő, rendező: Anatol Constantin, bemutató: 1950. I. 6. 

KLESZTOVA - Alekszandr Gribojedov: Az ész bajjal jár, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1950. II. 16. 

ZAHARESCU ANETA - Aurel Baranga: Dudva, rendező: Szabó Ernő, Tompa Miklós,

bemutató: 1950. IV. 13.

A MAMA - Szabó Ernő: A vezér (Vidám nyári műsor), rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1950. VIII. 29. 

MRS. KIDD - Borisz Lavrenyov: Amerika hangja, rendező: Tompa Miklós, Szabó Ernő, Kovács György, bemutató: 1950. XI. 7.     

FRAU SCHMELZ - Tur Testvérek és Seinin: Kinek kedvez az idő, rendező: Szabó Ernő, Tompa Miklós,  bemutató: 1950. XII. 21. 

ANA IVANOVNA - Konsztantyin Szimonov: Legény a talpán, rendező: Anatol Constantin, bemutató: 1951. II. 3.

POLINA ANDRÉJEVNA - A. P. CSEHOV: Sirály, rendező: Delly Ferenc, Szabó Ernő, Tompa Miklós, bemutató: 1951. IV. 7. 

A LAKATOSNÉ - N.V. Gogoly: A revizor, rendező: Szabó Ernő, Tompa Miklós, bemutató: 1952. III. 14. 

BOKORNÉ, Vas Lina, falusi hírharang - Urbán Ernő: Tűzkeresztség, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1952. V. 20. 

MARET MIART - August Jakobson: Két tábor, rendező: Szabó Ernő, Tompa Miklós, bemutató: 1952. XII. 12. 

NASZTJA- Ivan Franco: Az ellopott boldogság,  rendező: Szabó Ernő, Tompa Miklós, bemutató: 1953. III. 14. 

MADAME EPAVA, EVDOKIA PETROVNA - Borisz Gorbatov: Apák ifjúsága, rendező: Lohinszky Loránd, Szabó Ottó, Tamás Ferenc, bemutató: 1953. IV. 25.     

SZEDERVÁRY KAMILLA - Csiky Gergely: Ingyenélők, rendező: Delly Ferenc, bemutató: 1953. V. 30.

SZOFJA PETROVNA - Borisz Lavrenyov: Leszámolás, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1953. XII.23. 

TÖRÖKNÉ - Metz István: Esztike és a kultúrforradalom (Jó mulatást), összeállította és rendezte: Szabó Ernő, bemutató: 1953. XII. 31.

KIRPICSNYIKOVA - K. Iszajev és A. Galics: Nem magánügy, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1954. IV. 3. 

ZULEJKA, Leila nevelője - Huszka Jenő: Gül – Baba, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1954. VI. 25.

KUCSERÁNÉ - Kováts Dezső:  Aki másnak vermet ás – (Vannak még hibák - az újesztendő vidám, szatirikus, zenés műsora),  A műsort összeállította, részben írta és rendezte: Szabó Ernő, bemutató: 1954. XII. 31. 

ZSIVKA - Braniszlav  Nusics: A kegyelmes asszony, rendező: Szabó Ernő, bemutató: 1955. I. 14.

MÁRIA - Tiberiu Vornic -  Ioana Postelnicu: Felszáll a köd , rendező: Kőmíves Nagy Lajos, bemutató: 1955. X. 21. 

SOSTRATA -  Niccolò Machiavelli: Mandragóra, rendező: Kovács György, bemutató: 1955. XII. 2. 

NAGYASSZONY - Bródy Sándor: A tanítónő, rendező: Kőmíves Nagy Lajos, Tompa Miklós, bemutató: 1956. II. 24. 

NARDELLA - Heltai Jenő: A néma levente, rendező: Kovács György, bemutató: 1956. IV. 6.

ÖREG JÓSKÁNÉ - Szirmai Albert: Mézeskalács, rendező: Andrási Márton, bemutató: 1956. VIII. 3. 

WARRENNÉ - George Bernard Shaw: Warrenné mestersége, rendező: Kőmíves Nagy Lajos, bemutató: 1956. IX. 27. 

ÖZV. BUDAINÉ - Kós Károly: Budai Nagy Antal, rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1957. I. 12.

VARJUNÉ -  Szabó Lajos: Menekülés,  rendező: Kőmíves Nagy Lajos,  bemutató: 1957. V. 19. 

VÁSSZÁ BORISZOVNA - Maxim Gorkij: Vásszá Zseleznova, rendező: Harag György m.v., bemutató: 1957. XI. 6.

ÖZV. SZABÓNÉ -  Eugen Mirea – Kovács György: Az utolsó vonat, rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1957. XII. 19.

ANNA - Mihail Sebastian: Lapzárta előtt, rendező: Mony Ghelerter m.v., bemutató: 1958. VI. 29. 

ADELA - Horia Lovinescu: A lerombolt fellegvár, rendező: Mony Ghelerter m.v., bemutató: 1958. IX. 18.

VALERIA ZAPAN - Aurel Baranga: Diadalív, rendező: Vlad Mugur m.v., bemutató: 1959. VIII. 14.

DUENNA - Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac, rendező: Kőmíves Nagy Lajos, Tompa Miklós, bemutató: 1960. VII. 28. 

BERNARDA, LA PONCIA - Federico Garcia Lorca: Bernarda Alba háza, rendező: Harag György bemutató: 1961.II.3.

BELLA CHARLES - James Gow – Arnaud D`Usseau: Mélyek a gyökerek, rendező: Kovács György, bemutató: 1961. IV. 15.

VILMA -  Peter Karvas: Éjféli mise,  rendező: Harag György bemutató: 1961.XI.30. 

KINCSESNÉ - Sütő András: Tékozló szerelem,  rendező: Kovács György,  bemutató: 1962.V.31. 

ACULINA  - Horia Lovinescu: Láz,  rendező: Anatol Constantin, bemutató: 1962. VIII. 14.

CHIRIACHIŢĂ – T. Muşatescu: Titanic – keringő, rendező: Hunyadi András,  bemutató: 1963. II. 22.

MARINA, öreg dajka - A.P.Csehov: Ványa bácsi, rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1963. IV. 28. 

RALUCA - Andi Andrieş: RÓZSAKERT, rendező: Gergely Géza, bemutató: 1963. XII. 2.

NICULINA, házvezetőnő - Ionel Hristea: Egyetlen élet, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1965. II. 22.

MADAME CHANEL- Robert Thomas: Nyolc nő, rendező: Sorin Grigorescu, bemutató: 1965. II. 27.

BRYANTNÉ - Arnold Wesker: Gyökerek,  rendező: Gergely Géza, bemutató: 1965. X. 16.

MATRJONA - Lev Tolsztoj: Sötétség hatalma, rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1966. XII. 26. 

ANNA -  Sütő András: Pompás Gedeon, rendező: Harag György,  bemutató: 1967. V. 5.

SZIDÓNIA - Csíky Gergely: Buborékok, rendező: Hunyadi András,  bemutató: 1967. VIII. 1. 

ANYÓ - Móricz Zsigmond: Ludas Matyi, rendező: Gergely Géza, bemutató: 1969. IV. 6.

HERMANCE KISASSZONY-  Honoré de Balzac: Fegyverbarátok, rendező: Mihai Dimiu, bemutató: 1968. XI. 8.

ANETA DUDULEANU - Alexandru Kiriţescu: Darázsfészek, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1970. VI. 12. 

IRENA ROMESCU -  Camil Petrescu: Szellemek tánca,  rendező: Emil Mandric,  bemutató: 1971. X. 6.  

CS. BRUCKNER ADELAIDA, operaházi örökös tag - Örkény István: Macskajáték, rendező: Kovács György, bemutató: 1972.III.17.

ZSANI NÉNI - MÓRICZ ZSIGMOND: Nem élhetek muzsikaszó nélkül, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1972.X.20. 

VETA NÉNI - Petru Vintilă: Ki meri megölni a szerelmet?, rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1973.X.14. 

ÉDES - Móricz Zsigmond: Kismadár, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1975. IV. 11. 

ANFISSZA - A. P. Csehov: A  három nővér, rendező: Anatol Constantin, bemutató: 1975. X. 10. 

B. KŐSZEGI MARGIT érdemes művész ÉLŐADÓESTJE, a műsort összeállította: Lohinszky Loránd érdemes művész, közreműködött: Kovács Levente, bemutató: 1975. XII. 11.

Részletek:

MELÁNIA-  Makszim Gorkij: Jegor Bulicsov és a többiek

VASSZA - Makszim Gorkij: Vassza Zseleznova

ZSIVKA - Braniszlav Nusics: A kegyelmes asszony

WARRENNÉ -  G.B.Shaw: Warrenné mestersége

ANETA- Al. Kiriţescu: Darázsfészek

VETA NÉNI- Petru Vintilă: Ki meri megölni a szerelmet?

SZIDONIA - Csiky Gergely: Buborékok

TÖRÖK NÉNI - Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1977. III. 18. 

NANNY - Paul Zindel: A gamma sugarak hatása a százszorszépekre, rendező: Szabó József m.v., bemutató: 1978. II. 24.

MRS. TOOTHE-  Edward Albee: Mindent a kertbe, rendező: Anatol Constantin,  bemutató: 1978. XII. 29.

ÖZV. SZUNYOGNÉ – Gárdonyi Géza: A bor, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1980.V.11. 

 

Kurátor: Gáspárik Attila

Összeállította: Ferencz Éva  

Számítógépes feldolgozás: Szikszai Katalin

Az oldalon található szöveg és fényképek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kutatóközpontjának tulajdona és ezáltal szerzői jog védi.  A színház leveltára szívesen fogad bármi információt a Székely Színház társulatának néhai művészeiről (fényképek, műsorfüzetek, plakátok stb.).  

Elérhetőség: leveltar@nemzetiszinhaz.ro

 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit
 • Kőszegi Margit

  Havi műsor

  április - 2019
  V H K S C P S
   
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07 08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21 22 23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   
  kedd, 09. április 2019
  vasárnap, 14. április 2019
  hétfő, 15. április 2019
  szerda, 17. április 2019
  szerda, 24. április 2019
  csütörtök, 25. április 2019
  szombat, 27. április 2019
  Kőszegi Margit

  Teatrul Național Târgu-Mureș
  este o instituție subordonată
  Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale

  A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
  fenntartója a
  Kultúra és Nemzeti Identitás Minisztériuma