Ferenczy István

                                              FERENCZY ISTVÁN     

     Szászrégen, 1937. augusztus 31. – Marosvásárhely, 2002. december 17.

                                                színész, tanár

  1959-ben végzett a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben. A Marosvásárhelyi Nemzeti (Állami) Színházhoz szerződött. 1977-től az Intézet előadótanára, majd tanára. Meghatározó súlyú egyéniség, aki hitelesen kelt életre népvezéreket, nagyformátumú tudósokat vagy művészeket és befelé forduló, magukba zárkózó figurákat. A valóság és a mese vagy az álom határán lebegő Tamási Áron-hősökhöz is ő találta meg leginkább az utat az erdélyi magyar színészek közül.  Beszéde ízes, humora kissé nyers, de eredeti, sok színben és árnyalatban csillogó. 

  (Magyar Színművészeti Lexikon, Akadémia Kiadó, Budapest, 1994)

   

   

                                                   VALLOMÁS

                                        „Őáltala, ővele és őbenne”

                                             Kulcsszó: A SZÍNHÁZ             

  - Ferenczy István Szentgyörgyi-díjas művész visszaemlékezései -

  Pályakezdés

  1959 nyarán nem egészen huszonkét évesen Tompa Miklós leszerződtetett a Marosvásárhelyi Székely Színházhoz. Augusztus 23-a a „felszabadulás” évfordulójára elkészült a Diadalív  című középszerű román darab előadása. Kovács Györgynek , a nép művészének közvetlen partnere voltam. A lámpaláztól – pedig nem voltam félős gyerek – úgy éreztem nem tudok lépni, beszélni. Mikor Kovács György elmondta az utolsó mondatot: „Pucolunk”, s kimehettem a színpadról, az addig tartó soha meg nem magyarázható ködös kábulatból, egy kéz érintése meg egy mondat térített magamhoz: „Fiacskám, ha nem vigyázol, még színész lesz belőled.” Azzal Kovács György volt tanárom, nagy színészelődöm eltűnt a folyóson, majd a színpadról, s végül életünkből is. Én pedig „nem vigyáztam”, s így színész lettem. Egyesek szerint, s a közönség szerető és megbecsülő visszajelzéseiből megítélve Kovács György s a többi nagy színészelődöm talán nem forog szégyenkezve sírjába.

  A még Székely Színház következő nagy generációja: Tanai Bella, Erdős Irma, Bányai Mária, Técsy Zsuzsa, Szamossy Kornélia, Lőrinczi Ica, Lohinszky Loránd, Csorba András, Tarr László, Tamás Ferenc, Kiss László, Lavotta Károly, Gyarmati István stb. stb. után következünk mi: Sinka Károly, Tóth Tamás, Bács Ferenc, Magyari Gergely, Czikéli László, Székely Anna, Farkas Ibolya, Mózes Erzsébet, Kakuts Ágnes, Illyés Kinga, jómagam és még sokan mások akik valamilyen formában, valamilyen művészi elhivatottsággal, kevesebb-több tehetséggel, szerencsésebb, vagy kínosabb-nehezebb színészi kiteljesedéssel tovább próbáltuk éltetni a „nagy elődeink” művészi tartását és a „költőien lélektani-realista” örökséget. Mindennek ma már alig észlelhetők a nyomai. Hogy miért? Mert egy űr, egy kitölthetetlen, egy pótolhatatlan, szinte társulatnyi folytonosság-továbbvívő generáció hiányzik. Ferenczy Csongor, Borbáth Ottilia, Zalányi Gyula, Szilágyi Enikő, Török András, Zakariás Klára, Bálint Márta, Gáspár Imola, Póka Csilla és lehet, hogy nem teljes a névsor. Valósággal elvéreztünk! S nem vagyunk véradó „donor” képességgel bírók, kik egy kiadós ebéd meg egy fél liter vörösbor után egy nap alatt teljesen regenerálódna. Különben egész fajtánk ilyen. Könnyen, felelőtlenül adjuk, ontjuk vérünket és aztán törhetjük fejünket a túlélés lehetőségein.

  Újra magamaról

  Többször otthagytam a színpadot. Még fiatalon, duzzadó energiával, vállveregető biztatásokkal több évig jóformán statisztáltam. Tehetséges vagyok?! Hazudják, vagy én hazudom magamnak? Nem láttam tisztán. Megfutamodtam, aztán újra vissza. Munka, munka, itthoni előadások és kiszállások százai és ezrei, és tovább tanultam a színészmesterséget. Egy-két siker, biztató eredmény után végre Németh László: Két Bolyai című darabjának Jánosa talán sikerült. Aztán Kocsis István monodrámája a Bolyai János estéje. Annak idején bizonyítási akarással szinte mérgemben készültem szerepemre a kiváló Kölönte Zsolt irányításával. (Ő egy nyugati autópályán fiatalon a halálnak rohant.) Aztán játszottam Tamási darabok főszerepét jól, nagyon jól, nem tudom, minden relatív... „Tamási-színésznek” is tituláltak egy időben. Székelyes akcentusom – mely valóban volt, s még ma is van, hisz anyanyelvem a székely, tehetek én róla – jó ürügy volt, hogy egy hőbörgő fiatal több, mint harminc évi szolgálat után leírta, hogy nem tudok magyarul. Pedig sokak szerint minden betűmet hallják, sőt értik, és úgy, ahogy én akarom, hogy értsék. (….)

  Ferencz Éva: Ferenczy István  1937-2002, Prospero könyvek, Korunk Komp-Press Kolozsvár, 2015. 

  TÉTOVA SZAVAK

  A színház az általunk reálisnak mondott időben történik meg. Miután lemegy a függöny, nincs semmi, illetve semmi érdemleges. A festő után maradnak képek, az író megtölti a polcokat, a filmek is sokáig visszanézhetőek. Igaz, hogy idővel minden művészi alkotás veszít erejéből, vagy teljesen érdektelenné válik, de a színházművészet alkotásai órával mérhetőek. A bemutató és a tizedik előadás két különböző alkotás, még ha is vannak köztük hasonlóságok.  A színház egyik legszebb ajándéka ez a tiszavirágélet. Persze, vannak, akik akkor kezdik meg munkájukat, mikor a színház véget ért: kritikát írnak, előadást elemeznek, összevetnek és mérlegelnek, továbbá elmagyarázzák, hogy a művész mire gondolt, mikor esetleg nem gondolt semmire. A művészeti termék, előadás (alkotás, alakítás) szempontjából ez azonban teljesen lényegtelen. A színész munkája a színpadról való távozással véget ér. Fényképezhetjük, filmezhetjük, de csak dokumentumokat gyártunk vele, igazolást, hogy igen, egyszer volt... Volt egyszer egy előadás, egy alakítás...  Egyszer...

  Bárhogy csavarnám a szavakat, soha nem tudom átadni annak, akit ez a könyv érdekel, hogy milyen is volt Ferenczy István. Hogy miként vonult át imádott fehér öltözékben a főtéren, miközben arisztokrata eleganciával szívta a szűrő nélküli kapadohány cigarettáját, mintha a világ legfinomabb kubai szivarját pöfékelné. Hiába mesélném el azt az estét, mikor egymás után vágta a kiürült poharakat a vendéglő falához, mert sokan másra gondolnának, és nem egy magával örökké elégedetlen, önmagát kereső, gyötrődő emberre. Könnyebb lenne lerajzolni. Nem kell más csak egy jó nagy szív. Egy fiatal, egészségesen dobogó szív, és meglenne a jellemzése. Sajnos rajzolni sem tudok. Mi marad egy színészből? Semmi! Kicsit bővebben: semmi, semmi, semmi. Ahogyan Kányádi mondta: nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Pedig jó lenne, csak úgy előkapni valahonnan, kivinni egy patakhoz és nézni, ahogyan a pisztrángokat fogja, vagy hallgatni a történeteit, esetleg felküldeni a színpadra és kérni, hogy: mutasd meg Pista (bácsi). 

  Élete legnagyobb alakítása az volt – legalábbis számomra –, amikor órát tartott a színészhallgatóknak, és eljátszotta, hogy ő tanár. Véresen komolyan csinálta, teljes odaadással. Pillanatok alatt egy darab összes szerepét „előjátszotta”. Magával beszélt és vitatkozott, magába szeretett és magát hagyta el. Csodálni lehetett, igazi szólistává vált ilyenkor. Színészként játszótárs volt, csöppet sem önző vagy magának való. Igaz, a színpad alatta inkább egy római gladiátorpályának hatott. Küzdött a szereppel, és ez is a sok középszerű rendező és darab mellett a folyamatos elégedetlenségéből adódott. Talán ez a folyamatos önmagunk újragondolása, újrafogalmazása az, amit érdemes elmesélni, az utókornak. Sosem láttam önmagával elégedettnek. Egészséges dolog ez egy színésznél. Minden előadás előtt korán bent volt és bújta a szövegkönyvet. Talán, ha jó időben olyan rendezővel találkozik, aki alaposan megdolgoztatja, színészi karrierje is magasabban ívelt volna. Mindent elért ő városában, de még a környéken is tudták, hogy ki ő, még azok is, akik életükben nem voltak színházban. Ahhoz azonban, hogy mindent-elsöprővé legyen, hiányzott a szerencse. Kevés volt a méz és sok a medve. Mikor pedig a diktatúra dohos, vodkaszagú levegőjét friss szellő váltotta fel, akkor nem akadt olyan rendező, aki kihozhatta volna belőle a szunnyadó őserőt. 

  Van még valami, amit érdemes megtanulni emlékéből: a fiatalok iránti tiszteletét. Igazából, csak a fiatalok érdekelték. Pátyolgatta, ápolgatta, gondozta őket. Igaz, válogatott módszerekkel. Egyszer akkora pofont adott egy próba előtt még az egyetemen, hogy a szó szoros értelemben a fal adta a másikat. Barátja, a haldokló Csorba András betegágyától jött be próbára. Szétnézett az öltözőben, odajött egyenesen és minden szó nélkül elsült a tenyere. Nem magyarázott, nem kérdezett. Nem lehetett rá haragudni. Érezhető volt a gesztusában, hogy a tehetetlenség, az elmúlással szembeni kiszolgáltatottság szülte a gesztust. Jó volna még néha egy-egy olyan istenes pofon. Nincs. Csak a hiánya és a tanulság: szeretni a fiatalokat, sok mindent elnézni nekik, és elégedetlennek lenni önmagunkkal. Az persze nem kell bővebben kifejteni, hogy aki akkora pofont tudott adni, az szeretni  is ugyanolyan hőfokon tudott. A langyosat ki kell köpi, mondogatta. 

  Egyszer este későn mentünk haza próbáról. Beültetett az Opel Kadettba. Sötét volt. A közvilágítás csak úgy hébe-hóba létezett.  Pista, ráragadva a szélvédőre, próbálta kitalálni az utat. Már-már megérkeztünk, mikor rájött, hogy elfelejtette bekapcsolni az autó lámpáit. Látod, magyarázta, milyen hülye a fáradt ember, de akkor is hazataláltunk. Igen akkor hazatalált. Vajon nekünk is sikerülni fog? A sötét megvan hozzá.

                                                                      Kicsi Gáspárik, ahogyan ő szólított

  Ferencz Éva: Ferenczy István  1937-2002, Prospero könyvek, Korunk Komp-Press Kolozsvár, 2015.                    

   

                 Ferenczy István szerepei a marosvásárhelyi színpadon:

  Beppo – HELTAI JENŐ: A NÉMA LEVENTE -  rendező: Kovács György, bemutató: 1956.IV.6.

  Tătaru főhadnagy- AUREL BARANGA: DIADALÍV- rendező: Vlad Mugur, bemutató: 1959.VIII.14.

  Tiszt az ellenséges hadseregből – VSZEVOLOD VISNYEVSZKIJ: OPTIMISTA TRAGÉDIA – rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1959.XII.13

  Guascogne, a főhadnagy szolgája – CARLO GOLDONI: KÜLÖNÖS TÖRTÉNET – rendező: Gergely Géza, bemutató: 1960.II.26.

  Zsorzs, gimnazista – KONSZTANTYIN TRENYOV: GIMNAZISTÁK – rendező: Gergely Géza, bemutató: 1960.VI.11.

  Első márki – EDMOND ROSTAND: CYRANO DE BERGERAC – rendező: Tompa Miklós, Kőmíves Nagy Lajos, bemutató: 1960.VII.28.

  Andrei, mérnök – VIRGIL STOENESCU: SZERELMES LEVELEK – rendező: Gergely Géza, bemutató: 1960.XI.18.

  Mişu, szerkesztőségi titkár – ALEXANDRU MIRODAN: ÚJSÁGÍRÓK – rendező: Harag György, bemutató: 1961.V.2.

  Ivan - NICOLA ZARUDNIJ: SZIVÁRVÁNY, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1961.XII.10. – Erdőszentgyörgy

  Fotóriporter – SÜTŐ ANDRÁS: TÉKOZLÓ SZERELEM, rendező: Kovács György, bemutató: 1962.V.31.

  Fiatal halász -  HORIA LOVINESCU: LÁZ,  rendező: Anatol Constantin,  bemutató: 1962. VIII. 14.

  Rogyik – A. ARBUZOV: IRKUCKI TÖRTÉNET- rendező: Harag György,  bemutató: 1962. XII. 7. 

  Petre Dinu - Tudor MUŞATESCU: TITANIC – KERINGŐ, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1963. II. 22.

  Nacu - BARANGA AUREL: ÁDÁM ÉS ÉVA, rendező: Farkas István, bemutató: 1963. VII. 28. – Csíkszereda 

  Sergiu, Ştef - ANDI ANDRIEŞ: RÓZSAKERT, rendező: Gergely Géza, bemutató: 1963. XII. 2.

  Slocum -  OLAJ, Ivan – HADIZÓNÁBAN, Ivan -  HOSSZÚ AZ ÚT HAZÁIG,   EUGENE O`NEILL: HÁROM EGYFELVONÁSOS - rendező: Gergely Géza, bemutató: 1964. IV. 26.

  Sorescu - PAUL EVERAC: A LÁTHATATLAN STAFÉTA, rendező: Farkas István és Lavotta Károly, bemutató: 1964.VII.11. 

  Orvos - TENNESSEE WILLIAMS: A VÁGY VILLAMOSA, rendező: Tompa Miklós, és Farkas István,  bemutató: 1965.VI.13.

  Alexe Munteanu -  DOREL DORIAN: GYANÚ, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1965.XII.11.

  Rendőrtiszt - FRIEDRICH DÜRRENMATT: A FIZIKUSOK, rendező: Harag György, bemutató: 1966.IV.2. 

  Gică Balaban - AUREL BARANGA: JÁMBORLELKŰ SZENT FLÓRIÁN,  rendező: Aurel Baranga, bemutató: 1966.VI.23.

  Kovács Laci - CSÁVOSSY GYÖRGY - KOMZSIK ISTVÁN: A FÜL rendező: Hunyadi András, eredeti bemutató: 1967. II. 12. – Udvarhely 

  11-es Esküdt - REGINALD ROSE: 12 DÜHÖS EMBER, rendező: George Teodorescu, bemutató: 1967.III.4. 

  Durumo - SÜTŐ ANDRÁS: POMPÁS GEDEON, rendező: Harag György, bemutató: 1967.V.5. 

  Ioniţă - HORIA LOVINESCU: PETRU RARES, Rendező: George Teodorescu, Gergely Géza, Bemutató: 1967.XI.18.

  Kiril- A.P. CSEHOV: PLATONOV SZERELMEI, Bemutató: 1968.I.11., rendező: Harag György

  Saturnin de Royval  - HONORÉ DE BALZAC: FEGYVERBARÁTOK, bemutató: 1968. XI. 8., színpadra alkalmazta: Georges Manoir és Armand Verhylle, rendező: Mihai Dimiu

  Előadó - ADY ENDRE: MINDENT AZ ÉLETÉRT, rendező: Nemes Levente, bemutató: 1969. II. 15.

  Tamás  - SZABÓ LAJOS: AZ OTTHON SZIGETÉN, bemutató: 1969.III.5., rendező: Gergely Géza

  Malcolm - WILLIAM SHAKESPEARE: MACBETH, bemutató: 1969.V.10., rendező: Harag György

  Kormos Karmos -  SZEKERNYÉS LÁSZLÓ: TRÓN ALATT A KIRÁLY, ősbemutató: 1969.XI.14., rendező: Tanai Bella

  Bolyai János - NÉMETH LÁSZLÓ: A KÉT BOLYAI, bemutató: 1970.II.20., rendező: Kovács Ferenc m.v. 

  Kearney - G.B. SHAW: BRASSBOUND KAPITÁNY MEGTÉRÉSE, bemutató: 1970.IV.3., rendező: Anatol Constantin

  Mircea - ALEXANDRU KIRIŢESCU: DARÁZSFÉSZEK, bemutató: 1970.VI.12., rendező: Hunyadi András

  Corignon - GEORGES FEYDEAN: OSZTRIGÁS MICI, rendező: Lohinszky Lóránd, bemutató: 1970.VI.28. – Székelyudvarhely, 1970.IX.24. – Marosvásárhely

  Mr. Cecil Graham -  OSCAR WILDE: LADY WINDERMERE LEGYEZŐJE, bemutató: 1971.I.15., rendező: Anatol Constantin

  Bolyai János - KOCSI ISTVÁN: BOLYAI JÁNOS ESTÉJE, bemutató: 1971.VI.5., rendező és díszlettervező: Kölönte Zsolt

  Vasiliu -  CAMIL PETRESCU: SZELLEMEK TÁNCA, rendező: Emil Mandric,

  bemutató: 1971.X.6.

  Erik- TUDOR NEGOITA: AMIKOR A PISZTOLYOK HALLGATNAK, bemutató: 1971.XII.29., rendező: Anatol Constantin

  Ioan Bocioacă - AUREL BARANGA: KÖZÉRDEK, bemutató: 1972.III.9., rendező: Hunyadi András

  Balázs, nyíri földbirtokos -  MÓRICZ ZSIGMOND: NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL, bemutató: 1972.X.20., rendező: Hunyadi András

  Ismeretlen -  PETRU VINTILA: AZ ÁLMOK HÁZA, bemutató: 1972.XII.30., rendező: Harag György

  Kálmán, orvos -  RAFFAI SAROLTA: DIPLOMÁSOK, bemutató: 1973.V.23., rendező: Anatol Constantin

  Moliere, neves drámaíró és színész, Charles de la Grange, színész - MIHAIL BULGAKOV: KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE, bemutató: 1973.VI.16., rendező: Dan Micu

  Aurel, katonaorvos - PETRU VINTILA: KI MERI MEGÖLNI A SZERELMET?bemutató: 1973.X.14., rendező: Tompa Miklós, a művészet érdemes mestere

  Rjumin - MAXIM GORKIJ: NYARALÓK, rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1974.II.27.

  Andronic -  CORNELIU LEU: A BOLDOG ASSZONY, bemutató: 1974.VIII.10., rendező: Hunyadi András

  Niki  - AUREL BARANGA: SZICILIAI VÉDELEM, rendező: Hunyadi András, bemutató: 1974.XI.29.

  Hatodik szín. Rómában: Péter apostol, Hetedik szín. Bizáncba: Egy agg eretnek, Nyolcadik szín. Prágában: I.  Udvaronc, Kilencedik szín.Párizsban:  Saint Just, Tizenkettedik szín - A falanszter: Cassius, - MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA- bemutató: 1975.I.17., rendező: Harag György

  Niki -  BARANGA AUREL: SZICILIAI VÉDELEM II., (felújítás) rendező: Hunyadi András, bemutató: 1975.II.4.

  Miska - MÓRICZ ZSIGMOND: KISMADÁR, rendező: Hunyadi András, Segédrendező: Ferenczy István, bemutató: 1975.IV.11.

  Szoljonij -  A. P. CSEHOV: A HÁROM NŐVÉR, rendező: Anatol Constantin,

  bemutató: 1975.X.10.

  Aurel  - KŐSZEGI MARGIT ÉRDEMES MŰVÉSZNŐ ÉLŐADÓESTJE , rendező: Lohinszky Lóránd,  Kovács Levente, bemutató: 1975.XII.11.

  Emile - LABICHE ÉS MARC-MICHEL: OLASZ SZALMAKALAP, rendező: Anatol Constantin, bemutató: 1976.I.30.

  Vaszkov - BORISZ VASZILJEV: CSENDESEK A HAJNALOK - bemutató: 1976.IV.15., rendező: Kincses Elemér

  Rodrigo - WILLIAM SHAKESPEARE: OTHELLO, rendező: Hunyadi András,

  bemutató: 1976.V.7.

  Flake,  Ignatius Dulfeet, újságíró -  BERTOLD BRECHT: ÁLLÍTSÁTOK MEG ARTURO UIT!, bemutató: 1976. XI. 19., rendező: Kincses Elemér

  Sarkadi - MÓRICZ ZSIGMOND: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG, bemutató: 1977.III.18., rendező: Hunyadi András

  Ali - DUMITRU RADU POPESCU: KÉT ÓRA BÉKE, rendező: Kincses Elemér,

  bemutató: 1977.V.15.

  Miklós - SÜTŐ ANDRÁS: VÍDÁM SÍRATÓ EGY BOLYONGÓ PORSZEMÉRT

  bemutató: 1977.X.14., rendező: Harag György és Hunyadi András

  Alba herceg - FRIEDRICH SCHILLER: DON CARLOS, bemutató: 1977.XII.30., rendező: Kincses Elemér

  Bakk Lukács - TAMÁSI ÁRON: ÉNEKES MADÁR, rendező: Tompa Miklós m.v.,

  bemutató: 1978.XI.24.

  Baracs Imre - GÁRDONYI GÉZA: A BOR – rendező: Hunyadi András, bemutató: 1980.V.11. 

  Pavel Rosca – HAJDU GYŐZŐ: VAN ILYEN SZERELEM, rendező: Kovács Levente m.v., bemutató: 1981.V.10

  Petur bán – KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1981.VI.5. 

  Simon – MÉHES GYÖRGY: DUPLA KANYAR – rendező: Hunyadi András, bemutató: 1982.V.5.

  Kálvin János – Sütő András: CSILLAG A MÁGLYÁN – rendező: Seprődi Kiss Attila, bemutató: 1982.V.28.

  Alexandru Manea – TUDOR MUSATESCU: SZILVESZTERÉJI ÁLOM – rendező: Hunyadi András, bemutató: 1983.III.18.

  Orsino – WILLIAM SHAKESPEARE: VÍZKERESZT vagy AMIT AKARTOK, rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1985.VII.26.

  Czintos Bálint – TAMÁSI ÁRON: CSALÓKA SZIVÁRVÁNY – rendező: Tompa Miklós, bemutató: 1986.II.2.

  Fényképész – ION BĂIEȘU: LÁBTÖRLŐ – rendező: Mircea Cornisteanu m.v., bemutató: 1986.III.16.

  Ripafratta – CARLO GOLDONI: A FOGADÓSNÉ – rendező: Hunyadi András, bemutató: 1987.II.18.

  Diogenész – DUMITRU SOLOMON: DIOGENÉSZ, A KUTYA – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1988.X.7.

  Vaszka Pepel – MAKSZIM GORKIJ: ÉJJELI MENEDÉKHELY – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1989.III.3.

  Dr. Lukácsi Péter – SZÉKELY JÁNOS: IRGALMAS HAZUGSÁG – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1989.XII.15.

  Mózes – MADÁCH IMRE: MÓZES – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1990.IV.13

  Lekenczey - MÓRICZ ZSIGMOND: ÚRI MURI – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1990.XI.16.

  Második koldus - KINCSES ELEMÉR: MARATON – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1991.II.15.

  Dr. M. a Frank Aurel – SÜTŐ ANDRÁS:  AZ ÁLOMKOMMANDÓ, rendező: Seprődi Kiss Attila, bemutató: 1991.X.18.

  Buendia - G.G. MARQUEZ: Száz Év Magány – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1991.XII.27.

  Cuki, az alvilágból – GÖRGEY GÁBOR: KOMÁMASSZYONY, HOL A STUKKER? – rendező: Gali László m.c., bemutató: 1993.IV.17.

  Bodor Péter - SÜTŐ ANDRÁS: AZ UGATÓ MADÁR – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1993.XI.26.

  Bolyai János - KOCSIS ISTVÁN: BOLYAI JÁNOS ESTÉJE – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1995.V. 25.

  Dorn, orvos – A.P. CSEHOV: SIRÁLY – rendező: Mircea Cornisteanu, bemutató: 1996.I.26.

  István király – SÍK SÁNDOR: ISTVÁN KIRÁLY – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1996.VIII.20.

  TAMÁSI ÁRON: BOLDOG NYÁRFALEVÉL – rendező: Ferenczy István, bemutató: 1996.XII.13.

  Előadó – REJTŐ JENŐ: EZEN EGY ÉJSZAKA (Kabaréműsor) – rendező: Nagy István, Bemutató: 1997.XII.30.

  Jacques gazdája – MILAN KUNDERA:  JACQUES ÉS GAZDÁJA- Rendező: Bokor Péter m.v., bemutató: 1998.VII.24.

  Előadó – xxx: SZÍNÉSZBÁL – rendező: Kovács Levente, bemutató: 1999.III.27.

  Romulus - FRIEDRICH DÜRRENMATT: A NAGY ROMULUS – rendező: Kincses Elemér, bemutató: 1999.XI.26.

   

  Rendezés:

  TAMÁSI ÁRON: BOLDOG NYÁRFALEVÉL – rendező, díszlettervező: Ferenczy István, bemutató: 1996.XII.13.

  Szentgyörgyi István Színművészeti intézet vizsgaelőadása:

  Higgins - G.B.SHAW:  PYGMALION, rendező: Tompa Miklós, Csorba András, bemutató: 1959. 

   

  Filmszerepek:

  Holt vidék – 1971, rendező: Gaál István, a filmet 1972-ben Karlovy Varyban a Nemzetközi Filmklubok Don Quijote díjával, Töröcsik Marit a legjobb női alakítás díjával tüntették ki,

  Tamási Áron: Hullámzó vőlegény – TV-játék, rendező: Tompa Miklós, 1979.

  Szép halál volt  - rendező: Jeli Ferenc, 2002.

   

  Díjak, kitüntetések:

  Szentgyörgyi díj, 1994.

  Tamási Áron díj – 1998.

  A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje, 1999. 

  Bánffy Miklós díj – 2000.

   

   

  Kurátor: Gáspárik Attila

  Összeállította: Ferencz Éva  

  Számítógépes feldolgozás: Szikszai Katalin

  Az oldalon található szöveg és fényképek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kutatóközpontjának tulajdona és ezáltal szerzői jog védi.  A színház leveltára szívesen fogad bármi információt a Székely Színház társulatának néhai művészeiről (fényképek, műsorfüzetek, plakátok stb.).  

  Elérhetőség: leveltar@nemzetiszinhaz.ro

  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István
  • Ferenczy István

  Havi műsor

  április - 2019
  V H K S C P S
   
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07 08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21 22 23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   
  kedd, 09. április 2019
  vasárnap, 14. április 2019
  hétfő, 15. április 2019
  szerda, 17. április 2019
  szerda, 24. április 2019
  csütörtök, 25. április 2019
  szombat, 27. április 2019
  Ferenczy István

  Teatrul Național Târgu-Mureș
  este o instituție subordonată
  Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale

  A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
  fenntartója a
  Kultúra és Nemzeti Identitás Minisztériuma